Partner:
Współorganizator:

Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Dziedzictwo górnictwa – przeszłość dla przyszłości

Godzina/Sala: 12:45 - 13:00 - Kopalnia Soli Bochnia


Tytuł: Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Autorzy: Kajetan d'Obyrn - AGH w Krakowie, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota - Politechnika Śląska, Anna Langdon - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Streszczenie:

Na stan bezpieczeństwa w podziemnych obiektach turystycznych ma wpływ wiele czynników technicznych i ludzkich. Do czynników technicznych zaliczamy przede wszystkim: stan wyrobisk, wentylację, zasilanie w energię elektryczną, zagrożenia naturalne oraz zagrożenia techniczne. Działania podjęte w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa podziemnych tras udostępnionych turystycznie. Realizując ten cel, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa, obejmujący między innymi przegląd dokumentacji, szczegółową analizę tras turystycznych pod względem bezpieczeństwa zwiedzających oraz funkcjonowanie prowadzonej działalności turystycznej w aspekcie Prawa Geologicznego i Górniczego. W wyniku przeprowadzonych audytów i wykonanych analiz stwierdzono, że poziom bezpieczeństwa jest wysoki, jednak występują pewne problemy wymagające działań technicznych lub organizacyjnych. Minimalne standardy bezpieczeństwa są określone w przepisach prawnych jednak zapisy wewnętrznych zarządzeniach i regulaminach w wielu przypadkach wykraczają poza to minimum. Wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu powinno zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy prawo geologiczne i górnicze są napisane dla kopalń czynnych i prowadzących wydobycie. W zabytkowych kopalniach przepisy mają być stosowane odpowiednio, ale w praktyce przedsiębiorca prowadzący podziemny obiekt turystyczny wiele rozwiązań musi wprowadzić w formie wariantowych przepisów dostosowanych do uwarunkowań danego obiektu.

Materiały:

Sponsorzy: