Efektywne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń na przykładzie spółki ZEC S.A.

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Efektywne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń na przykładzie spółki ZEC S.A.

Title: Utilization of methane from the drainage system of underground mines on the example of ZEC Company

Autorzy: Marek Borowski, Zbigniew Kuczera - AGH w Krakowie, Jacek Chudy - ZEC S.A.

Streszczenie:

Efektywne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń podziemnych przynosi korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Korzyści te są szczególne ważne dla miast aglomeracji śląskiej, ponieważ pozwalają na likwidację niskiej emisji poprzez „uciepłownienie” całych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w pobliżu kopalń węgla kamiennego. W artykule przedstawiono przykłady działających instalacji kogeneracyjnych produkujących energie elektryczną i ciepło przez spółkę ZEC S.A. oraz efekty jakie uzyskuje się poprzez wykorzystanie gazu cieplarnianego jakim jest metan.

Materiały: