Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Kształcenie dla górnictwa

Godzina/Sala: 12:45 - 13:00 - Aula Mała


Tytuł: Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Title: Teaching occupational safety and health at AGH University of Science and Technology in Krakow

Autorzy: Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta, Dagmara Nowak-Senderowska - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Bezpieczeństwo pracy, szczególnie w przemyśle ciężkim, cechuje się dużą ilością czynników niebezpiecznych w środowisku pracy i jest przedmiotem wysokiej troski każdego przedsiębiorcy. Wypadki przy pracy w tych branżach niosą za sobą duże szkody na zdrowiu, a często i życiu załogi, co skutkuje również znacznymi stratami ekonomicznymi w przedsiębiorstwach. Praca bezwypadkowa jest marzeniem wszystkich pracodawców, a z uwagi, iż najczęstszą przyczyną wypadków zawodowych jest tzw. czynnik ludzki, kształcenie i szkolenie wydają się kluczowymi formami nabywania świadomości o zagrożeniach. Na pierwszej ogólnoeuropejskiej konferencji: „First VISION ZERO Europe Conference” w Bochum w roku 2016 w sesji panelowej, podsumowującej całą konferencję, stwierdzono, że kluczem i pierwszym czynnikiem minimalizacji ryzyka powstania wypadków jest edukacja na każdym etapie wszystkich procesów, stanowiących egzystencję człowieka.
W artykule przedstawiono przykłady działań edukacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która w swych programach problemy bezpieczeństwa pracy mocno eksponuje i akcentuje. Przykłady te obejmują doświadczenia i perspektywy kształcenia na wielu poziomach studiów i w różnych płaszczyznach tej dziedziny.

Materiały:

Partnerzy: