Automatyczna metoda oceny zawartości metanu w węglu

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 17:15 - 17:30 - Aula Średnia A


Tytuł: Automatyczna metoda oceny zawartości metanu w węglu

Title: Automatic method for assessing methane content in coal

Autorzy: Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki - Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Streszczenie:
Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Mimo, iż górnictwo to jedna z najbardziej tradycyjnych nauk, postęp techniki pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań metrologicznych. Autorzy pracy zaprojektowali i wykonali prototypy urządzenia pozwalającego na prowadzenie w pełni automatycznego pomiaru zawartości metanu desorbowalnego oraz efektywnego współczynnika dyfuzji w warunkach kopalnianych. Dzięki mikroprocesorowej analizie rejestrowanych danych i wykorzystaniu modelu matematycznego procesu dyfuzji możliwe jest automatyczne określenie części metanu, którego emisja z próbki węglowej nastąpiła przed umieszczeniem jej w urządzeniu pomiarowym, jak również prowadzenie nadążnej ekstrapolacji rejestrowanych danych w celu zminimalizowania czasu niezbędnego do wyznaczenia rzetelnych wyników. Urządzenia zostało przetestowane oraz zoptymalizowane. Idea urządzenia reprezentuje zupełnie nowe podejście do prowadzonej obserwacji emisji gazu z próbki. W miejsce krótkich pomiarów, rejestrowany i analizowany jest praktycznie pełny proces uwalniania metanu z węgla. Możliwość taką daje zastosowanie niższej klasy ziarnowej, niż obecnie wykorzystywana w ocenie metanonośności i intensywności desorpcji.
Materiały: