Analiza teoretyczna sorpcji gazów kopalnianych w substancji węglowej z punktu widzenia ich magazynowania w złożu węglowym

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 17:30 - 17:45 - Aula Średnia A


Tytuł: Analiza teoretyczna sorpcji gazów kopalnianych w substancji węglowej z punktu widzenia ich magazynowania w złożu węglowym

Title: Theoretical analysis of coal bed gases sorption in coal substance in the point of view of gas storage in coal deposit

Autorzy: Grzegorz Jodłowski, Marta Wójcik - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Sorpcja metanu i dwutlenku węgla jest analizowana za pomocą Modelu Sorpcji Wielorakiej. Zastosowana jest przy tym rozszerzona procedura obliczeniowa z wykorzystaniem dodatkowo danych z sorpcji innych sorbatów. Uzyskane parametry energetyczne oraz ilościowe pozwalają wnioskować o konkurencyjnej sorpcji tych dwóch gazów oraz jej wpływu na zagadnienia związane z magazynowaniem metanu i dwutlenku węgla w złożu węglowym. Dodatkowo można wysunąć tezy o możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w nieeksploatowanych złożach węgla. Do badań wykorzystano szereg próbek węgli z polskich kopalń węgla i dokonano analizy numerycznej izoterm sorpcji metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej.

Materiały: