Analiza możliwości wykorzystania opcji na dark spread przez kopalnię węgla kamiennego

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Godzina/Sala: 12:45 - 13:00 - E


Tytuł: Analiza możliwości wykorzystania opcji na dark spread przez kopalnię węgla kamiennego

Autorzy: Zbigniew Krysa

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: