Dokonania techniczne Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. w zakresie rozwoju i inowacyjności górniczych przenośników zgrzebłowych

Data: Piątek 10.09.2010

Sesja: Zagadnienia energomaszynowe cz. 3

Godzina/Sala: 9:30 - 10:00 - 200


Tytuł: Dokonania techniczne Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. w zakresie rozwoju i inowacyjności górniczych przenośników zgrzebłowych

Autorzy: Edward Kusak, Stanisław Tytko - KOPEX GROUP – RYFAMA S.A.

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: