Publikacje

Streszczenia referatów będą wydane w Zeszycie Streszczeń na dzień odbywania się Kongresu.

Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim, przygotowane wg zamieszczonego poniżej wzoru należy przesłać do 30 czerwca 2020 roku na adres mailowy publikacje@pkg.edu.pl  

Wzór przygotowania streszczenia referatu

Wybrane przez Komitet Naukowy pełne teksty referatów, w formie artykułów naukowych, zostaną opublikowane po zakończeniu Kongresu w monografii wydanej w jednym z wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., 80 pkt.).