Komitety

 

Komitet Naukowy IV Polskiego Kongresu Górniczego

Marek Cała prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Naukowego

hardygora prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego

plewa prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
dr inż. Paweł Bogacz
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
dr hab. inż. Zbigniew Burtan
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
dr hab. inż. Radosław Zimroz
prof. dr hab inż. Barbara Tora
prof. dr hab. inż. Joanna Kulczycka
prof. dr hab. inż. Marek Nieć
dr inż. Jan Bondaruk
dr hab. inż. Marek Borowski
prof. dr hab. inż. Józef Kabiesz
prof dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos

 

 

Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Górniczego

dr inż. Jerzy Kicki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 agnieszka-surowiak dr inż. Agnieszka Surowiak

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 jacek-jarosz dr inż. Jacek Jarosz 

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Marta A. Seweryn
Małgorzata Boksa
Ewelina Wandas
Dominik Galica

Partnerzy: