Cel kongresu

Celem Polskiego Kongresu Górniczego jest integracja środowiska górniczego wokół:

  • bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski;
  • określenia roli i miejsca górnictwa w dobie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;
  • wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach;
  • podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym elementem jest górnictwo.

 

IV Polski Kongres Górniczy będzie się odbywał pod hasłem:

Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Partnerzy: