Kontakt

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Biuro Fundacji:
ul. Czarnowiejska 50B
30- 054 Kraków
tel.: 12 617 46 04 lub 692 439 360
fax.: 12 617 46 05
e-mail: pkg2017@pkg.edu.pl

numer konta: 37 1240 4575 1111 0010 2097 7455

Rejestracja i sprawy techniczne:

Ewelina Wandas

tel.: 12 617 46 04 tech@pkg.edu.pl   Sprawy organizacyjne:

Marta Seweryn

tel.: 12 617 46 04 pkg2017@pkg.edu.pl
Promocja i sponsoring:

Jacek Jarosz

tel.: 608 186 594 promocja@pkg.edu.pl  

Formularz kontaktowy

Partnerzy: