Kongres

5. Polski Kongresie Górniczy odbędzie się w dniach 17-19 września 2020 roku w Gliwicach w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice!

Polski Kongres Górniczy jest najważniejszym forum spotkań przedstawicieli nauki i przemysłu w szeroko pojętym obszarze górnictwa. Tegoroczny 5. Polski Kongres Górniczy będzie wyjątkowym wydarzeniem, na którym omawiane będą bieżące problemy branży górniczej oraz wyzwania przed którymi stoi przemysł górniczy XXI wieku.

Kongres będzie się odbywał pod hasłem:

Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?

Obrady odbędą się w Gliwicach, w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice), stanowiącej jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów o przeznaczeniu widowiskowo-sportowym na Śląsku 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

 • Aerologia i ratownictwo górnicze
 • Aktualne problemy geomechaniki, geotechniki i geofizyki górniczej
 • Automatyka i robotyka w górnictwie
 • Bezpieczeństwo w górnictwie
 • Budowa i eksploatacja maszyn górniczych
 • Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych
 • Dobre praktyki w utrzymaniu stateczności wyrobisk górniczych
 • Eksploatacja i wykorzystywanie węglowodorów
 • Eksploatacja węgla w dobie dekarbonizacji
 • Energetyka węglowa
 • Energomechanika w górnictwie
 • Geodezja górnicza
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
 • Gospodarka wodna
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Górnictwo rudne
 • Górnictwo solne
 • Informatyka i telekomunikacja w górnictwie
 • Innowacyjne metody projektowania wyrobisk górniczych Inżynieria mineralna
 • Nowoczesne technologie w budownictwie górniczym
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych
 • Podziemna eksploatacja złóż i gospodarka odpadami
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
 • Rewitalizacja i ochrona zabytkowych obiektów pogórniczych
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych
 • Rozwój technologii górniczych w ciągu wieków
 • Technologie górnicze w geoinżynierii
 • Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu
 • Zagospodarowanie obiektów pogórniczych
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym

 

Organizatorzy kongresu:

 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,
 • Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej,
 • Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału.

 

20191012_091201-1

wydzial-pl-krakowski-1