Komitet Organizacyjny

 

Komitet Organizacyjny 5. Polskiego Kongresu Górniczego

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa – przewodniczący

Dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ – wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Marcin Lutyński prof. PŚ – wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Piotr Bańka prof. PŚ

Dr hab. inż. Stanisław Duży prof. PŚ

Dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz prof. PŚ

Dr hab. inż. Ryszard Mielimąka prof. PŚ

Dr hab. inż. Rafał Morga prof. PŚ

Dr hab. inż. Joachim Pielot prof. PŚ

 

Przygotowanie materiałów konferencyjnych

Dr inż. Grzegorz Pach

Dr inż. Piotr Pierzyna

Mgr inż. Grzegorz Głuszek

 

Organizacja wycieczek

Dr inż. Michał Stawowiak

Dr inż. Arkadiusz Pawlikowski

Mgr inż. Dawid Gajda

Mgr inż. Wojciech Pielucha

 

Sekretarze sesji tematycznych

Dr hab. inż. Marek Marcisz, prof. PŚ

Dr hab. inż. Tomasz Suponik, prof. PŚ

Dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik, prof. PŚ

Dr inż. Grzegorz Dyduch

Dr inż. Aleksandra Mierzejowska

Mgr inż. Wojciech Pielucha

Dr inż. Marcin Popczyk

Dr inż. Aurelia Rybak

Dr inż. Paweł Sikora

Mgr inż. Monika Żogała

 

Finanse

Mgr Magdalena Bujara

Mgr inż. Paweł Ziob