5. Polski Kongres Górniczy

5. Polski Kongres Górniczy

POLSKI KONGRES GÓRNICZY

Planowana data i miejsce Kongresu:


7-9 września 2021 roku, Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w ramach XIX Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2021 oraz Targów B2Energy Poland KATOWICE 2021

Kongres będzie się odbywał pod hasłem:

Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne
i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?

ORGANIZATORZY KONGRESU:

 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,

 • Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
  i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach,

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej,

 • Polska Technika Górnicza S.A.

KONTAKT:

dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ

E-mail: iwona.jonczy@polsl.pl

dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ

E-mail: marcin.lutynski@polsl.pl

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

 • Aerologia i ratownictwo górnicze

 • Aktualne problemy geomechaniki, geotechniki i geofizyki górniczej

 • Automatyka i robotyka w górnictwie

 • Bezpieczeństwo w górnictwie

 • Budowa i eksploatacja maszyn górniczych

 • Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych

 • Dobre praktyki w utrzymaniu stateczności wyrobisk górniczych

 • Eksploatacja i wykorzystywanie węglowodorów

 • Eksploatacja węgla w dobie dekarbonizacji

 • Energetyka węglowa

 • Energomechanika w górnictwie

 • Geodezja górnicza

 • Gospodarka surowcami mineralnymi

 • Gospodarka wodna

 • Górnictwo odkrywkowe

 • Górnictwo rudne

 • Górnictwo solne

 • Informatyka i telekomunikacja w górnictwie

 • Innowacyjne metody projektowania wyrobisk górniczych

 • Inżynieria mineralna

 • Nowoczesne technologie w budownictwie górniczym

 • Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych

 • Podziemna eksploatacja złóż i gospodarka odpadami

 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

 • Rewitalizacja i ochrona zabytkowych obiektów pogórniczych

 • Rewitalizacja terenów pogórniczych

 • Rozwój technologii górniczych w ciągu wieków

 • Systemy mechanicznego urabiania i transportu kopalin

 • Technologie górnicze w geoinżynierii

 • Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu

 • Zagospodarowanie obiektów pogórniczych

 • Zagrożenia naturalne w górnictwie

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym

24-01-2020 14:19